VAZHDOJNË APLIKIMET PËR STUDIMET MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018!


VAZHDOJNË APLIKIMET PËR STUDIMET MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018!

Bëhuni pjesë e Ciklit të Dytë të Studimeve Master duke aplikuar deri në datë 27 Tetor 2017 në:

FAKULTETIN E EKONOMISË:
• Master Profesional në “Kontabilitet Financë”;
• Master Profesional në “Menaxhim Biznesi”;
• Master i Shkencave në “Kontabilitet Financë”;
• Master i Shkencave në “Menaxhim Biznesi”.

FAKULTETIN E DREJTËSISË:
• Master i Shkencave në “E Drejtë Penale”;
• Master i Shkencave në “E Drejtë Civile & Tregtare”.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM:
• Diplomë ose fotokopje të noterizuar të studimeve Bachelor;
• Diplomë e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave ose fotokopje të noterizuar;
• Fotokopje e dokumentit të identifikimit;
• Dy fotografi personale;
• Formulari i aplikimit (i cili gjendet në APB).

Ne ju rekomandojmë të zgjidhni Akademinë Profesionale të Biznesit sepse:
1.Të gjitha programet janë të licencuara dhe akredituara nga APAAL dhe kompania Angleze e garantimit te sigurimit te cilesisese (QAA);
2.Stafi akademik shumë i kualifikuar;
3.Ofrojmë bursën “Akademia” për studentët e mirë dhe aktiv;
4.Mbi 85% e studentëve të diplomuar janë të punësuar;
5.Partnerë me universitete europiane;
6.Mbështesim dhe financojmë iniciativat studentore;
7.Programe mësimore atraktive;
8.Mjedise dhe infrastrukturë bashkëkohore;
9.Kampusi një qytezë e vërtetë;
10.Ne përgatisim profesionistë të vërtetë.

Për më tepër informacion rreth licencimit dhe akreditimit të ciklit master, klikoni në linket më poshtë:

Licencimi i APB-së: http://apb.edu.al/sq/licensimi/
MSc. Kontabilitet Financë: http://apb.edu.al/…/akreditimi-master-i-shkencave-ne-konta…/
MSc. Menaxhim Biznesi: http://apb.edu.al/…/akreditimi-master-i-shkencave-ne-menax…/
(Draft) Akreditimi nga QAA: http://apb.edu.al/…/draft-raporti-i-akreditimit-institucio…/

Ju mirëpresim në kampusin tonë! 🙂

Për çdo pyetje apo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni:
Adresa: Pranë “Sheshit Shqiponja”, Rr. Vangjel Noti, Nr. 25, Laprakë, Tiranë
Cel. 069 88 99 999 | E-mail: info@apb.edu.al | Web. www.apb.edu.al

Share This: