Thirrje për Punime – #APBMag


Qeveria Studentore ju fton të bëheni pjesë e Nr. 6 të Revistës Studentore #APBMag duke na dërguar kërkimet, punimet, rastet studimore, shkrimet, përkthimet tuaja deri më datë 15 Mars 2017 në adresën e emailit apbmag@apb.edu.al

ert

Share This: