Organigrama


Akademia Profesionale e Biznesit përbëhet nga dy fakultete, katër departamente mësimore,  dy qendra kërkimore-shkencore si dhe struktura të tjera funksionale që i shërbejnë drejtimit të Institucionit dhe fakulteteve të tij.

Organigrama - shqip

Akademia Profesionale e Biznesit përbëhet nga dy fakultete, katër departamente mësimore,  dy qendra kërkimore-shkencore si dhe struktura të tjera funksionale që i shërbejnë drejtimit të Institucionit dhe fakulteteve të tij.

Share This: