Organigrama


Akademia Profesionale e Biznesit përbëhet nga dy fakultete, 6 departamente mësimore si dhe struktura të tjera funksionale që i shërbejnë drejtimit të Institucionit dhe fakulteteve të tij.

organigrama-shqip-anglisht-2016-2017-001

Share This: