NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK


NJOFTIM

PËR VENDE VAKANTE PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK

 

Akademia Profesionale e Biznesit me fillimin e vitit të ri akademik 2017-2018 si dhe në përmbushje të misionit të saj mësimor dhe kërkimor shpall vende vakante, për punësim në pozicionin lektorë me kohë të plotë/ose me kohë të pjesshme në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë.

 

Kriteret e përgjithshme të kandidatëve për aplikim janë:

 1. Të zotërojë gradën “Doktor” në fushat e kërkuara/ose të jetë në vitin e fundit të mbrojtjes së doktoraturës;
 2. Të ketë përvojë mësimdhënie më shumë se dy vite;
 3. Të njohë dhe të ketë të mbrojtur një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze);
 4. Aftësi menaxheriale;
 5. Aftësi komunikimi;
 6. Aftësi dhe dëshirë për punë në grup;
  Shënim: Përparësi kanë kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës universitare (Bachelor, Master, PhD);
  Shënim: Në rast studimesh jashtë kërkohet dhe dëshmi njëhësimi nga MAS;
 3. Fotokopje e noterizuar e listës së notave;
 4. Fotokopje e kartës së identitetit;
 5. Dëshmi e gjuhës së huaj;
 6. Listë botimesh/projektesh;
 7. Librezë pune ose dokument që vërteton përvojën në punë.

Procedura e aplikimit:

Dokumentacioni i plotë së bashku me formularin e aplikimit dërgohet në mënyrë elektronike  pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore të Akademisë Profesionale të Biznesit në adresën e e-mailit: burimetnjerezore@apb.edu.al

Përveç konkurrimit me dosje kandidatët do t’i nënshtrohen një interviste në Rektorat.
Për vazhdimin e kësaj procedure do të njoftohen vetëm kandidatët e përfshirë gjatë procesit të përzgjedhjes!

 

Deadline: 10.10.2017

Klikoni në linkun e mëposhtëm për të shkarkuar formularin e aplikimit.

 Formulari i Aplikimit

 

 

Share This: