VAZHDOJNË APLIKIMET PËR STUDIMET MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018!


Bëhuni pjesë e Ciklit të Dytë të Studimeve Master duke aplikuar deri në datë 27 Tetor 2017 në:

FAKULTETIN E EKONOMISË:
• Master Profesional në “Kontabilitet Financë”;
• Master Profesional në “Menaxhim Biznesi”;
• Master i Shkencave në “Kontabilitet Financë”;
• Master i Shkencave në “Menaxhim Biznesi”.

FAKULTETIN E DREJTËSISË:
• Master i Shkencave në “E Drejtë Penale”;
• Master i Shkencave në “E Drejtë Civile & Tregtare”.

 

Klikoni për më tepër informacion

Screen-Shot-2016-11-01-at-2.16.10-PM

Ceremonia e Diplomimit 2017

 

 

Klikoni për më tepër informacion

img_3111
Histori Suksesi


 

Suksesi në punësim është ballafaqim  dhe  finalizim i punës së stafit drejtues të institucionit tonë dhe në këtë kontekst  institucioni është thellësisht i interesuar për të ndjekur politika lidhur me punësimin dhe zhvillimin  e  karrierës të  studentëve  të  saj.

Kliko per me teper

Fakulteti i Ekonomisë


Fakulteti i Ekonomisë (FE) që në hapat e parë të themelimit, ka të përcaktuar qartë vizionin, misionin dhe objektivat kryesorë të veprimtarisë së tij…

Kliko per me teper informacion

Kërkimi Shkencor


Për sa i përket politikave të kërkimit shkencor, Akademia Profesionale e Biznesit ka në organikën e saj Qendrat Kërkimore-Shkencore …

Kliko per me teper informacion

Trajnimet Profesionale


Pranë APB-së, është krijuar edhe “Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes” (I.S.A.B), i cili funksionon …

Kliko per me teper informacion …

Fakulteti i Drejtësisë


Motoja e Fakultetit të Drejtësisë “Veritas, Virtus, Libertas”, është që të plotësojë më së miri të gjitha standardet e një Fakulteti model brenda të cilit formohen juristët e rinj…

Kliko per me teper informacion

Jeta Studentore


Informacione mbi jeten studentore, qeverine studentore dhe aktivitete te ndryshme

Kliko per me tepër informacion

img_2831

Punësimi

APB në përmbushje të  misionit dhe vizionit të saj strategjik  lidhur me pikëtakimin  e  ofertës akademike me kërkesën e …..

Klikoni për më tepër informacion

Lajme

Evente

Informacione

Share This: